Gibberfish, Inc. Warrant Canary - November 2, 2017

--BEGIN PESAN PANDUAN PGP - Hash: SHA512 Gibberfish, Inc. Warrant Canary Pada November 2, 2017, Gibberfish, Inc. tidak pernah menerima sebarang: 1) Surat Keselamatan Kebangsaan; 2) Perintah Pengawasan Perisikan Luar Negeri; 3) Cari waran, sepina, atau mana-mana dokumen lain yang mendakwa untuk menghendaki Gibberfish, Inc. untuk menyediakan dokumen, maklumat, atau keterangan ...

lebih