Gibberfish, Inc. Warrant Canary - Januari 5, 2019

--BEGIN PESAN PANDUAN PGP - Hash: SHA512 Gibberfish, Inc. Warrant Canary Pada Januari 5, 2019, Gibberfish, Inc. tidak pernah menerima sebarang: 1) Surat Keselamatan Kebangsaan; 2) Perintah Pengawasan Perisikan Luar Negeri; 3) Cari waran, sepina, atau mana-mana dokumen lain yang mendakwa untuk menghendaki Gibberfish, Inc. untuk menyediakan dokumen, maklumat, atau keterangan ...

lebih